Netta Ganor | ספרי ילדים

©2020 by Netta Ganor

ילדים הופכים לקוראים בחיק הוריהם

ספרי ילדים

ספרי ילדים שכתבתי ואיירתי

מי זה צמר?

'מי זה צמר?' הוא ספר על קבלת השונה וחברוּת.

הסיפור מתרחש במושב ומתחיל כאשר החיות שומעות לראשונה כי דייר חדש מגיע.

מיהו הדייר ומי יהיה חברו הטוב ביותר?

החדף שדחף את האף

'החדף שדחף את האף' הוא ספר על סקרנות, אומץ ויצירתיות.

ספי הוא חדף סקרן במיוחד. כשהוא נתקל במשהו מעניין, מיד ממהר לדחוף לתוכו את האף כדי לרחרח. יום אחד, דווקא בזכות סקרנותו, מציל ספי את תושבי הכפר בו הוא מתגורר.

ממה מציל ספי את תושבי הכפר וכיצד הוא עושה זאת?

  • Facebook
  • Instagram
  • Linked In
  • Dribble